Filtr

   

Publikace
Čepelová B., Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá. Mizející rostlina čistých a letněných nádrží. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 19
Černá K., Wittlingerová Z., Zimová M. & Janovský Z. 2016: Methods of sampling airborne fungi in working environments of waste treatment facilities. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 29, 493 - 502
Čuda J., Skálová H., Janovský Z. & Pyšek P. 2016: Juvenile biological traits of Impatiens species are more strongly associated with naturalization in temperate climate than their adult traits. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 20, 1 - 10
Daehler C. C., van Kleunen M., Pyšek P. & Richardson D. M. 2016: EMAPi 2015: Highlighting links between science and management of alien plant invasions. NeoBiota 30, 1 - 3
Daněk M., Sklenář P. & Kučerová A. 2016: Seasonal and altitudinal variation of ericoid shrub freezing resistance in temperate bogs. Silva Gabreta 22, 63 - 73
Danihelka J. 2016: Ad Additamenta XIII correctiones minores. Zprávy České botanické společnosti 51, 185 - 187
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica bellidioides in the Czech Republic. Preslia 88, 306 - 306
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica filiformis in the Czech Republic. Preslia 88, 309 - 309
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica montana in the Czech Republic. Preslia 88, 309 - 309
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica officinalis in the Czech Republic. Preslia 88, 310 - 310
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica peregrina in the Czech Republic. Preslia 88, 310 - 310
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica pumila in the Czech Republic. Preslia 88, 313 - 313
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica scutellata in the Czech Republic. Preslia 88, 313 - 313
Danihelka J. 2016: Distribution of Veronica serpyllifolia in the Czech Republic. Preslia 88, 314 - 314
Danihelka J., Dudáš M. & Eliáš P. jun. 2016: Rebríček slezinníkolistý, Achillea aspleniifolia (Asteraceae), na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 38, 161 - 171
Danihelka J. & Filippov P. 2016: Distribution of Schoenoplectus lacustris in the Czech Republic. Preslia 88, 294 - 294
Danihelka J. & Filippov P. 2016: Distribution of Schoenoplectus supinus in the Czech Republic. Preslia 88, 294 - 294
Danihelka J. & Filippov P. 2016: Distribution of Schoenoplectus tabernaemontani in the Czech Republic. Preslia 88, 297 - 297
de Bello F., Carmona C.P., Lepš J., Szava-Kovats R. & Paertel M. 2016: Functional diversity through the mean trait dissimilarity: resolving shortcomings with existing paradigms and algorithms. Oecologia 180, 933 - 940
de Bello F., Fibich P., Zelený D., Kopecký M., Mudrák O., Chytrý M., Pyšek P., Wild J., Michalcová D., Sádlo J., Šmilauer P., Lepš J. & Pärtel M. 2016: Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. Ecology and Evolution 6, 4088 - 4101