Filtr

   

Publikace
Šipoš J., Chudomelová M., Vild O., Macek M., Kopecký M., Szabó P. & Hédl R. 2020: Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress. Journal of Vegetation Science 31, 53 - 62
Šolcová A., Jamrichová E., Horsák M., Pařil P., Petr L., Heiri O., Květoň J., Křížek M., Hartvich F., Hájek M. and Hájková P., 2020: Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews/ Elsevier 230, 1 - 16
Uhliariková I., Šutovská M., Barboríková J., Molitorisová M., Kim H. J., Park Y. I., Matulová M., Lukavský J., Hromadková Z. & Capek P. 2020: Structural characteristics and biological effects of exopolysaccharide produced by cyanobacterium Nostoc sp. International Journal of Biological Macromolecules 160, 364 - 371
Vítková M., Sádlo J., Roleček J., Petřík P., Sitzia T., Müllerová J. & Pyšek P. 2020: Robinia pseudoacacia dominated vegetation types of Southern Europe: species composition, history, distribution and management. Science of the Total Environment 707, 1 - 19
Vosátka, M., Rocha, I., Ma, Y., Švecová, E. B. & Oliveira, R. 2020: Microbial seed coating as a tool to enhance crop growth and stress tolerance. Acta Horticulturae 1273, 401 - 407
Wiezik M., Petr L., Jankovská V., Hájková P., Jamrichová E., Hrivnák R., Korená Hillayová M., Jarčuška B., Máliš F. and Hájek M. 2020: Western-Carpathian mountain spruce woodlands at their southern margin: natural or anthropogenic origin? Preslia/ ČBS/Praha 92, 115 - 135
Yannelli F. A., Novoa A., Lorenzo P., Rodrıguez J. & Le Roux J. J. 2020: No evidence for novel weapons: biochemical recognition modulates early ontogenetic processes in native species and invasive acacias. Biological Invasions 22, 549 - 562
Adamec L. 2019: Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. Živa 67, 70 - 72
Albert Á.-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Grassland restoration on ex-arable land by transfer of brush-harvested propagules and green hay. Agriculture, Ecosystems & Environment 272, 74 - 82
Albert Á-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Data on different seed harvesting methods used in grassland restoration on ex-arable land. Data in brief 25, 1 - 11
Aldorfová A. & Münzbergová Z. 2019: Conditions of plant cultivation affect the differences in intraspecific plant-soil feedback between invasive and native dominants. Flora 261, 1 - 10
Ali A., Dai D., Akhtar K., Teng M., Yan Z., Urbina-Cardona N., Mullerova J, & Zhou Z. 2019: Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a Pinus massoniana plantation. Global Ecology and Conservation 20, 1 - 15
Altman J. 2019: Kronika v dřevěných kruzích. Příroda 2019, 44 - 51
Ansong M., Pergl J., Essl F., Hejda M., van Kleunen M., Randall R. & Pyšek P. 2019: Naturalized and invasive alien flora of Ghana. Biological Invasions 21, 669 - 683
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Bárnet M. & Vosátka M. 2019: Cultivation of Perspective Crop Plants for Biorefining. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 53 - 55
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Bárnet M. & Vosátka M. 2019: Feather Protein Hydrolyzate as Plant Biostimulant. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 79 - 80
Belyayev A., Josefiová J., Jandová M., Kalendar R., Krak K. & Mandák B. 2019: Natural History of a Satellite DNA Family: From the Ancestral Genome Component to Species-Specific Sequences, Concerted and Non-Concerted Evolution. International Journal of Molecular Sciences 20, 1 - 16
Bishop J., Kopalová K., Darling J. P., Schulte N. O., Kohler T. J., McMinn A., Spaulding S. A., McKnight D. M. & Van de Vijver B. 2019: Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa 418, 42 - 56
Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J. & Peterka J. 2019: Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní Vědy. 2019, 44 - 57
Blanár D., Guttová A., Mihál I., Plášek V., Hauer T., Palice Z. & Ujházy K. 2019: Effect of magnesite dust pollution on biodiversity and composition of oak-hornbeam woodlands in the Western Carpathians. Biologia 74, 1591 - 1611