Filtr

   

Publikace
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschnerová L.: 7. Willemetia NECKER - pleška. In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha, 507 - 508
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Královská obora - Stromovka. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky – modelový objekt Kačina.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Průhonický park (obora). Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Vrchotovy Janovice. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Královská obora, Stromovka. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky – Modelový objekt Kačina.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Průhonický park (obora). Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky – Průhonický park (park).
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Vrchotovy Janovice. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J. & Staňa I.: Kompoziční principy a vegetační prvky – Průhonický park (park).
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu.
Kuneš P., Carter V. A., Moravcová A., Svobodová-Svitavská H., Bobek P., Vondrák D., Schafstall N. & Clear J. L.: Long Term Disturbance Dynamics of Mountain Spruce Forests Inferred from Pollen Records. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference. Program and Abstracts., 47 - 47
Lučeničová B., Chytrý M., Kuneš P., Jankovská V., Ermakov N. & Hájek O.: Decision trees - an aid for matching present and past in pollen and vegetation.
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů.
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou.
Maršálek B., Maršálková E., Jančula D., Lukeš P.: Non-chemical tools for removing of blooms cyanobacterial.
Martínková J.: Narušovaná stanoviště a odnožování z kořenů. Živa 6/2005, 249 - 250