Filtr

   

Publikace
Caspers Z. 2018: České šlechtění kosatců s kartáčky. Zahradnictví, 26 - 32
Cepák V. & Přibyl P. 2018: Light intensity and nitrogen effectively control exopolysaccharide production by the green microalga Botryococcus braunii (Trebouxiophyceae). Genetics and Plant Physiology 8, 24 - 37
Cienciala E., Altman J., Doležal J., Kopáček J., Štěpánek P., Stahl G. & Tumajer J. 2018: Increased spruce tree growth in Central Europe since 1960s. Science of The Total Environment 619-620, 1637 - 1647
Cowles J., Boldgiv B., Liancourt P., Petraitis P. S. & Casper B. B. 2018: Effects of increased temperature on plant communities depend on landscape location and precipitation. Ecology and Evolution 8, 5267 - 5278
Craven D., Eisenhauer N., Pearse W. D., Hautier Y., Isbell F., Roscher C., Bahn M., Beierkuhnlein C., Bönisch G., Buchmann N., Byun C., Catford J. A., Cerabolini B. E. L., Cornelissen J. H. C., Craine J. M., De Luca E., Ebeling A., Griffin J. N., Hector A., Hines J., Jentsch A., Kattge J., Kreyling J., Lanta V., Lemoine N., Meyer S. T., Minden V., Onipchenko V., Polley H. W., Reich P. B., van Ruijven J., Schamp B., Smith M. D., Soudzilovskaia N. A., Tilman D., Weigelt A., Wilsey B. & Manning P. 2018: Multiple facets of biodiversity drive the diversity–stability relationship. Nature Ecology and Evolution 2, 1579 - 1587
Cross A. T., Young R., Nevill P., McDonald T., Prach K., Aronson J., Wardell-Johnson G. W. & Dixon K. W. 2018: Appropriate aspirations for effective post-mining restoration and rehabilitation: a response to Kazmierczak et al. Environmental Earth Sciences 77, 1 - 6
Čepelová B. & Dostálek T. 2018: Hvozdík písečný český – poslední poznatky z populační biologie. Ochrana přírody 2018, 18 - 21
Čížek L., Miklín J. & Altman J. 2018: Proč mizí staré stromy (nejen) v Moravské Amazonii? Vesmír 97, 160 - 165
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P. & Borovec J. 2018: Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a Milada. Zpravodaj Hnědé uhlí, 16 - 24
Čuda J. & Pyšek P. 2018: Rákos obecný - příklad invaze na vnitrodruhové úrovni. Živa 66, 225 - 226
De Lombaerde E., Verheyen K., Perring M. P., Bernhardt-Römermann M., Van Calster H., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Diekmann M., Durak T., Hédl R., Heinken T., Hommel P., Jaroszewicz B., Kopecký M., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Petřík P., Reczyńska K., Schmidt W., Świerkosz K., Vild O., Wulf M. & Baeten L. 2018: Responses of competitive understorey species to spatial environmental gradients inaccurately explain temporal changes. Basic and Applied Ecology 30, 52 - 64
Dengler J., Wagner V., Dembicz I., García-Mijangos I., Naqinezhad A., Boch S., Chiarucci A., Conradi T., Filibeck G., Guarino R., Janišová M., Steinbauer M. J. & al. 2018: GrassPlot - a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Phytocoenologia 48, 331 - 347
De Smedt P., Ottaviani G., Wardell-Johnson G., Sýkora K. V. & Mucina L. 2018: Habitat heterogeneity promotes intraspecific trait variability of shrub species in Australian granite inselbergs. Folia Geobotanica 53, 133 - 145
Divíšek J., Chytrý M., Beckage B., Gotelli N. J., Lososová Z., Pyšek P., Richardson D. M. & Molofsky J. 2018: Similarity of introduced plant species to native ones facilitates naturalization, but differences enhance invasion success. Nature Communications 9, 1 - 10
Djukic I., Kepfer-Rojas S., Schmidt I. K., Larsen K. S., Beier C., Berg B., Doležal J., Petřík P., … & Tóth, Z. 2018: Early stage litter decomposition across biomes. Science of the Total Environment 628-629, 1369 - 1394
Do D. & Záveská Drábková L. 2018: Herbarium tale: the utility of dry specimens for DNA barcoding Juncaceae. Plant Systematics and Evolution 304, 281 - 294
Doležal J., Dvorský M., Börner A., Wild J. & Schweingruber F. H. 2018: Anatomy, Age and Ecology of High Mountain Plants in Ladakh, the Western Himalaya. Springer International Publishing, 1 - 615
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Obnova suchého vřesoviště v Praze: porovnání účinku pastvy a shrnování drnu. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 111 - 114
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Změny druhového složení sekaných porostů travinné a mokřadní vegetace po revitalizaci suchého poldru Čihadla. Natura Pragensis 24, 61 - 80
Dostálek J., Frantík T., Pospíšková M. & Křížová M. 2018: Population genetic structure and delineation of conservation units in European larch (Larix decidua Mill.) across its native range. Flora 246-247, 26 - 32