Filtr

   

Publikace
Herben, T. & Wagnerová, M. 2004: Effects of bryophyte removal and fertilization on established plants in a mountain grassland: changes of a fine-scale spatial pattern. Lindbergia 29, 33 - 39
Heteša J., Kopp R., Sukop I., Marvan P., Keršner V. & Skácelová O. 2004: Zhodnocení historického vývoje, současného stavu a prováděných zásahů v aluviu dolní Dyje na život v lesních tůní této oblasti. In: Hrib, M. & Kordiovský, E. (eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress Břeclav, 75 - 86
Heteša, J. & Sukop, I. 2004: Vody Lednicka. In: Kordiovský, E. (ed.): Městečko Lednice. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 21 - 31
Heteša, J., Sukop, I., & Kopp, R. 2004: Hydrobiologie tůní lužního lesa po revitalizačních zásazích. In: Hrib, M. & Kordiovský, E.(eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress Břeclav., 87 - 104
Hoffman A. 2004: Teplomilné lemy třídy Trifolio-Geranietea sanguinei v České republice - přehled současných znalostí. Bulletin Slovenskej Botanickej spoločnosti 11, 93 - 100
Hoffman A. 2004: Změny vegetace a flóry Velké hory u Karlštejna. Bulletin Slovenskej Botanickej spoločnosti 11, 47 - 56
Hoffmann L., Komárek J. & Kaštovský J. 2004: System of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) - state in 2004. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 42 - 42
Holub P., Sedláková I., Fiala K., Tůma I., Záhora J. & Tesařová M. 2004: Reasons and consequences of expansion of Calamagrostis epigejos in meadows of the Dyje river floodplain. Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie, Proceedings of the GfO 34, 167 - 167
Holub P., Tůma I., Fiala K. & Jandák J. 2004: Nutrient uptakes and losses during grass stand formation on deforested areas under impact of acid depositions. In: Kula E. & Tesař V. (eds.) Beskydy - The Beskids Bulletin, MZLU Brno 17, 53 - 60
Houk V. & Klee R. 2004: The stelligeroid taxa of the genus Cyclotella (Kutzing) Brebisson (Bacillariophyceae) and their transfer into the new genus Discostella gen. nov. Diatom Research 19, 203 - 228
Hradílek Z. & Liška J. 2004: Z Kameniček do minulosti – ohlédnutí za setkáním sekce. Bryonora 33, 45 - 46
Hrivňák R. & Husák Š. 2004: The Charetum contrariae association, new to Hungary. Acta Botanica Hungarica 46, 303 - 305
Hrivnák R., Kliment J., Kochjarová J., Bernátová D., Blanár D., Hájek M., Hájková P., Jarolímek I., Uhliarová E., Ujházy K., Valachovič M. & Zaliberová M. 2004: Prehlad rastlinných spoločenstiev uvádzaných z Muránskej planiny a bezprostredne súsediacich území. Reussia, Revúca, Slovakia 1 (Suppl. 1), 181 - 204
Hroudová Z. & Zákravský P. 2004: The influence of the moss layer on soil surface microclimate in an abandoned ore-washery sedimentation basin. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery of human-made deposits in landscape. Academia, Praha, 235 - 247
Hroudová Z., Zákravský P. & Čechurová O. 2004: Germination of seed of Alisma gramineum and its distribution in the Czech Republic., 97 - 118
Hříbal V. 2004: Zahradní jezírka a vodní rostliny. Zprávy Čes. Bot. Společ. 39, 24 - 24
Hubert J., Kučerová A. & Münzbergová Z. 2004: The comparison of orobatid mite (Acari: Orobatida) communities at various pathces in the seminatural meadow. Ekologia-Bratislava 23, 328 - 341
Hubert J., Stejskal V., Münzbergová Z., Kubátová A., Váňová M. & Ždárková E. 2004: Mites and Fungi in Heavily Infested Stores in the Czech Republic. Journal of Economic Entomology 97, 2144 - 2153
Husák Š. 2004: Substráty v rhizosféře šídlatek (Isoëtes) v šumavských jezerech. Aktuality šumavského výzkumu II. Aktuality šumavského výzkumu II., 129 - 131
Chrtek J. jun. 2004: Jestřábníky podrodu Hieracium v Krkonoších. Štursa J., Mazurski K.R., Palucki A. & Potocka J. (eds.): Geoekologické problémy Krkonoš, Opera Corcontica 41, 142 - 147