Filtr

   

Publikace
Křivánek M. 2004: Zhodnocení činnosti jednotlivých organizací a státní správy v ČR v oblasti rostlinných invazí. Ochrana přírody 59, 146 - 149
Křivánek M., Brožová J., Brejšková L. 2004: Invazní druhy. Brožová J. (ed.) Biologická rozmanitost v České republice, MŽP Praha, 11 - 13
Křivánek M., Sádlo J. Bímová K. 2004: Odstraňování invazních druhů rostlin. Háková A. (ed.) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000, Planeta XII/8, MŽP ČR Praha 12, 23 - 27
Křivánek P. 2004: Nepůvodní dřeviny v lesích ČR a jejich potenciální nebezpečnost.
Kubát K. & Kaplan Z. 2004: Leontodon L. – máchelka (pampeliška, pupavík). In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 714 - 719
Kvíderová J. 2004: Adaptation of algae to extreme environments. In: Doctoral Thesis, University of Southern Bohemia, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, 1 - 109
Kvíderová J. 2004: The ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. COBRA Partner review meeting
Kyncl T. 2004: Datování dřeva z hradu Rýzmburka. Archeologické rozhledy 61, 214 - 217
Kyncl T. & Šabatová L. 2004: Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek. Průzkumy památek 11, 114 - 118
Kyncl T. & Wild J. 2004: Použití letokruhové analýzy pro datování velkoplošného odumírání kleče v Krkonoších. In: Štursa J., Mazurski K. R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf. Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera Corcontica 41, 434 - 440
Lanta V, Doležal J. & Šamata J. 2004: Vegetation patterns in a cut-away peatland in relation to abiotic and biotic factors: a case study from the Šumava Mts., Czech Republic. Suo - mires and peat 55, 33 - 43
Lisá L., Jankovská V., Zapletalová D. 2004: Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2003, 7 - 9
Liška J. 2004: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVII. Bryonora 34, 38 - 41
Liška J. & Soldán Z. 2004: Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard. Preslia 76, 279 - 290
Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Kropáč Z., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. 2004: Weed vegetation of arable land in Central Europe: gradients in diversity and species composition. Journal of Vegetation Science 15, 415 - 422
Lukavský J. 2004: Phytobentos of streams in the Bohemian/Bavarian Forest underdifferent human impacts. Silva Gabreta 10, 43 - 76
Lukavský, J. 2004: Řasy Černého jezera na Šumavě. Mánek, J. ed. Aktuality šumavského výzkumu II., 116 - 120
Lukavský J., Bauer J., Kaštovská K., Lederer F. & Šmilauer P. 2004: Phytobentos of streams in the Bohemian/Bavarian Forest underdifferent human impacts. Silva Gabreta 10, 45 - 78
Lukavský J., Furnadjieva S. & Ditrtt F. 2004: Toxicita potenciálních polutantů (TCE, Hg) v povodí D. Orlice. - Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, p.79-84, Jablonné n.N. Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, p.79-84, Jablonné n.N., 79 - 84
Lukavský, J., Furnadjieva, S. et Dittrt, F. 2004: Toxicita potenciálních polutantů (TCE, Hg) v povodí D.Orlice. Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, 79 - 84