Filtr

   

Publikace
Holub P., Tůma I., Fiala K. & Jandák J. 2004: Nutrient uptakes and losses during grass stand formation on deforested areas under impact of acid depositions. In: Kula E. & Tesař V. (eds.) Beskydy - The Beskids Bulletin, MZLU Brno 17, 53 - 60
Houk V. & Klee R. 2004: The stelligeroid taxa of the genus Cyclotella (Kutzing) Brebisson (Bacillariophyceae) and their transfer into the new genus Discostella gen. nov. Diatom Research 19, 203 - 228
Hradílek Z. & Liška J. 2004: Z Kameniček do minulosti – ohlédnutí za setkáním sekce. Bryonora 33, 45 - 46
Hrivňák R. & Husák Š. 2004: The Charetum contrariae association, new to Hungary. Acta Botanica Hungarica 46, 303 - 305
Hrivnák R., Kliment J., Kochjarová J., Bernátová D., Blanár D., Hájek M., Hájková P., Jarolímek I., Uhliarová E., Ujházy K., Valachovič M. & Zaliberová M. 2004: Prehlad rastlinných spoločenstiev uvádzaných z Muránskej planiny a bezprostredne súsediacich území. Reussia, Revúca, Slovakia 1 (Suppl. 1), 181 - 204
Hroudová Z. & Zákravský P. 2004: The influence of the moss layer on soil surface microclimate in an abandoned ore-washery sedimentation basin. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery of human-made deposits in landscape. Academia, Praha, 235 - 247
Hroudová Z., Zákravský P. & Čechurová O. 2004: Germination of seed of Alisma gramineum and its distribution in the Czech Republic., 97 - 118
Hříbal V. 2004: Zahradní jezírka a vodní rostliny. Zprávy Čes. Bot. Společ. 39, 24 - 24
Hubert J., Kučerová A. & Münzbergová Z. 2004: The comparison of orobatid mite (Acari: Orobatida) communities at various pathces in the seminatural meadow. Ekologia-Bratislava 23, 328 - 341
Hubert J., Stejskal V., Münzbergová Z., Kubátová A., Váňová M. & Ždárková E. 2004: Mites and Fungi in Heavily Infested Stores in the Czech Republic. Journal of Economic Entomology 97, 2144 - 2153
Husák Š. 2004: Substráty v rhizosféře šídlatek (Isoëtes) v šumavských jezerech. Aktuality šumavského výzkumu II. Aktuality šumavského výzkumu II., 129 - 131
Chrtek J. jun. 2004: Jestřábníky podrodu Hieracium v Krkonoších. Štursa J., Mazurski K.R., Palucki A. & Potocka J. (eds.): Geoekologické problémy Krkonoš, Opera Corcontica 41, 142 - 147
Chrtek J. jun. 2004: 11. Hieracium L. - jestřábník. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds.), Květena ČR 7, Academia, Praha, 540 - 701
Chrtek J. jun., Mráz P. & Severa M. 2004: Chromosome numbers in selected species of Hieracium s.str. (Hieracium subgen. Hieracium. Preslia 76, 119 - 139
Chrtek J., Tonková M., Plačková I., Mráz P. & Marhold K. 2004: The Hieracium nigrescens group in the Sudeten Mountains and the Western Carpathians. Thaiszia - J. Bot. 14, Suppl. 1, 5 - 6
Janeček Š. 2004: Za přírodou Kamerunu I. Živa 1, 42 - 44
Janeček Š. 2004: Za přírodou Kamerunu II. Živa 2, 89 - 92
Janeček Š., Janečková P. & Lepš J., 2004: Influence of soil heterogeneity and competition on growth features of three meadow species. Flora 199, 3 - 11
Jankovská V. 2004: Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina. In: Štursa J., Mazurski K.R., Palucki A. & Potocka J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. - Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Sklarska Poreba- Opera Corcontica. 41, 111 - 123
Jankovská V. 2004: Lesy České a Slovenské republiky v tisícileté minulosti. In: Polehla P. (ed.): Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborn. příspěvků z mezinár. konf. 15.-.16.10.2004 - Geobiocenologické spisy MZLU v Brně, 67 - 72