Filtr

   

Publikace
Sádlo J. 2004: Krajina pražského east endu. Vesmír 83, 525 - 533
Sádlo J. 2004: Neolit skončil, zapomeňte. Vesmír 83, 398 - 403
Sádlo J. 2004: Slovo úvodem. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 3 - 5
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 4. Zelení cizinci přicházejí: hříčky, hry a dramata. Vesmír 83, 200 - 206
Sant\\\'Anna C.L., Azevedo M.T.P., Senna P.A.C., Komárek J. & Komárková J. 2004: Planktic Cyanobacteria from São Paulo State, Brazil: Chroococcales. Revista Brasileira Botanica 27, 213 - 227
Skálová H. 2004: Jak rostliny mění světelné podmínky ve svém okolí. Živa 5, 201 - 203
Skálová H. 2004: Jak rostliny reagují na změny světelných podmínek ve svém okolí. Živa 6, 251 - 253
Slavík B. & Štěpánková J. [eds.] 2004: Květena České republiky 7. Academia, Praha 7, 1 - 767
Suda J. 2004: Genome size variation in Central European species of Cirsium (Compositae) and their natural hybrids.
Suda J., Malcová R., Abazid D., Banaš M., Procházka F., Štech M. & Šída O. 2004: Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. Folia Geobotanica 39, 161 - 171
Suda J., Plačková I. & Rosenbaumová R. 2004: Variation in Lamium subg. Galeobdolon (Lamiaceae) – insights from ploidy levels, morphology and isozymes.
Sukop I. & Heteša J. 2004: Biologická stanice v Lednici a její význam pro regionální přírodovědecký výzkum. In: Kordiovský, E. (ed.): Městečko Lednice. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně., 522 - 531
Sukop, I. & Heteša, J. 2004: Vodní fauna a flóra Lednicka. In: Kordiovský, E. (ed.): Městečko Lednice. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 32 - 44
Suzuki J., Herben T. & Maki M. 2004: An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18, 625 - 646
Svobodová H. 2004: Migrace klimaxových dřevin na Šumavě v holocénu. Kolbek J. & Valachovič M. [eds], Vegetační výzkum a mapování regionů – Hranice v geobotanike. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 207 - 216
Svobodová H. 2004: Migrace klimaxových dřevin na Šumavě v holocénu, In: Kolbek, J., Valachovič, M. (EDs.): Vegetační výzkum a mapování regionů. - Hranice v geobotanike., Bull.Slov.Bot.Spoloč., Bratislava, Suppl.11, 207-216. In: Kolbek, J., Valachovič, M. (EDs.): Vegetační výzkum a mapování regionů. - Hranice v geobotanike., Bull.Slov.Bot.Spoloč., 207 - 216
Svobodová H. 2004: Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu. Opera Corcontica 41, 124 - 130