Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas.
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. BÚ AV ČR
Čuda J., Skálová H., Pyšek P. 2020: Spread of Impatiens glandulifera from riparian habitats to forests and its associated impacts: insights from a new invasion. Weed Research 60, 8 - 15
M. Bartoš, Š. Janeček, P. Janečková, E. Padyšáková, R. Tropek,L. Götzenberger, Y. Klomberg & J. Jersáková 2020: Self-compatibility and autonomous selfing of plants in meadow communities. Plant Biology 22, 120 - 128
Sekerka P., Caspers Z. , Macháčková M. , Papoušková L. & Koudela M. 2020: Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě. - in: Papoušková L. (ed) Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin., 47 - 53
Adamec L. 2019: Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. Živa 67, 70 - 72
Albert Á.-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Grassland restoration on ex-arable land by transfer of brush-harvested propagules and green hay. Agriculture, Ecosystems & Environment 272, 74 - 82
Aldorfová A. & Münzbergová Z. 2019: Conditions of plant cultivation affect the differences in intraspecific plant-soil feedback between invasive and native dominants. Flora 261, 1 - 10
Ali A., Dai D., Akhtar K., Teng M., Yan Z., Urbina-Cardona N., Mullerova J, & Zhou Z. 2019: Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a Pinus massoniana plantation. Global Ecology and Conservation 20, 1 - 15
Altman J. 2019: Kronika v dřevěných kruzích. Příroda 2019, 44 - 51
Ansong M., Pergl J., Essl F., Hejda M., van Kleunen M., Randall R. & Pyšek P. 2019: Naturalized and invasive alien flora of Ghana. Biological Invasions 21, 669 - 683
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M. 2019: Cultivation of Perspective Crop Plants for Biorefining (Chapter 4.1. in BIOREFINING in the 21st Century, Eds. Šolcová O., Hanika J., Topka P.). Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 53 - 55
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M. 2019: Feather Protein Hydrolyzate as Plant Biostimulant (Chapter 5.3. in the Biorefining in the 21st Century, eds. Šolcová O., Hanika J., Topka P.). Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 79 - 80
Belyayev A., Josefiová J., Jandová M., Kalendar R., Krak K. & Mandák B. 2019: Natural History of a Satellite DNA Family: From the Ancestral Genome Component to Species-Specific Sequences, Concerted and Non-Concerted Evolution. International Journal of Molecular Sciences 20, 1 - 16
Bishop J., Kopalová K., Darling J. P., Schulte N. O., Kohler T. J., McMinn A., Spaulding S. A., McKnight D. M. & Van de Vijver B. 2019: Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa 418, 42 - 56
Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J. & Peterka J. 2019: Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní Vědy. 2019, 44 - 57
Blanár D., Guttová A., Mihál I., Plášek V., Hauer T., Palice Z. & Ujházy K. 2019: Effect of magnesite dust pollution on biodiversity and composition of oak-hornbeam woodlands in the Western Carpathians. Biologia 74, 1591 - 1611
Bobek P., Svitavská H., Pokorný P., Šamonil P., Kuneš P., Kozáková R., Abraham V., Klinerová T., Švarcová M. G., Jamrichová E., Krauseová E. & Wild J. 2019: Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics. Quaternary Science Reviews 222, 1 - 13
Bouda F., Syrovátková L., Halda J. P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2019: Lišejníky zaznamenané béhem 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. Bryonora 64, 1 - 20