Filtr

   

Publikace
2001: Pyšek, P. Bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 16-18.
2001: Pyšek, P. Co s nimi? In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 14-16.
2001: Pyšek, P. - Krahulec, F. Důsledky rostlinných invazí. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 10-14.
2001: Pyšek, P. Které biologické vlastnosti usnadňují invazi rostlinných druhů? Zprávy České Botanické Společnosti, 18, [-] 21-30 (2001).
2001: Pyšek, P. - Mandák, B. - Francírková, T. - Prach, K. Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: a field test of historical records. In: Plant invasions: Species ecology and ecosystem management. - (Ed. Brundu, G.; Brock, J.; Camar.
2001: Pyšek P., Mandák B., Francírková T. & Prach K. (2001): Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: a field test of historical records. – In: Brundu G., Brock J., Camarda I., Child L. & Wade M. (eds.), Plant invasions: Species eco.
2001: Pyšek, P. - Mandák, B. Křídlatka japonská, k. sachalinská a k. česká - Reynoutria japonica Houtt., R. sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, R. bohemica Chrtek et Chrtková. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 20.
2001: Pyšek, P. Past and future of predictions in plant invasions: a field test by time. Diversity and Distributions, 7, [-] 145-151 (2001).
2001: Pyšek P., Prach K., Joyce C. B., Mucina L., Rapson G. L. & J. Müllerová (2001) (eds.): The role of vegetation succession in ecosystem restoration. – Appl. Veget. Sci. 4: 1–114. [2].
2001: Pyšek, P. - Tichý, L. Rostlinné invaze. 1. vyd. Brno, Rezekvítek 2001. - 42 s.
2001: Pyšek, P. Zákonitosti rostlinných invazí. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 3-9.
2001: Pyšek, P. Zlatobýl kanadský, z. obrovský - Solidago canadensis L., S. gigantea Aiton. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 39-40.
2001: Rahman, M. O. - Adamec, L. - Kondo, K. Chromosome numbers of Utricularia bremii and Utricularia dimorphantha /Lentibulariaceae/. Chromosome Science, 5, 105-108 (2001).
2001: Teucrium, Inula, Taraxacum.
2001: The role of the extraradical mycelium network of arbuscular mycorrhizal fungi on the establishment and growth of Calamagrostis epigejos in industrial waste substrates. Applied Soil Ecology 18(2): 129-142. Applied Soil Ecology 18, 129 - 142
2001: Vosátka, M. A future role for the use of arbuscular mycorrhizal fungi in soil remediation: a chance for small-medium enterprises? Minerva Biotecnologica, 13 [1] 69-72 (2001).
2001: 147. Pyšek P., Prach K., Müllerová J. & Joyce C.B. (2001): The role of vegetation succession in ecosystem restoration: Introduction. – Appl. Veget. Sci. 4: 1–4. [1].
2001: 27. Bímová K. & Mandák B. (2001): Nová jihočeská lokalita vstavače osmahlého (Orchis ustulata). – Roezliana 30: 41–42.
Réblová M. 2000: The genus Chaetosphaeria and its anamorphs. Studies in Mycology 45, 149 - 168
Réblová M. & Barr M.E. 2000: The genus Acanthostigma (Tubeufiaceae, Pleosporales). Sydowia 52, 258 - 285