Filtr

   

Publikace
Mandák B. & Pyšek P. 2005: How does seed heteromorphism influence the life history stages of Atriplex sagittata (Chenopodiaceae)? Flora 200, 516 - 526
Marhold K., Jongepierová I., Krahulcová A. & Kučera J. 2005: Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia. Preslia 77, 159 - 176
Maršálek B., Bláha L., Bláhová L. & Babica, P. 2005: Czech Republic: management and regulation of Cyanobacteria and cyanotoxins. In: Chorus I. (ed) Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries. WaBoLu – Hefte 02-05, Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt), Dessau, Germany 02, 37 - 39
Martínková J., Sosnová M., Kociánová A. & Klimešová J. 2005: Jak poranění ovlivňuje produkci semen u krátkověkých druhů schopných odnožovat z kořenů. In: Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. (eds.) Podzemní orgány rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 40, Materiály 20, 87 - 101
Mihulka S., Storch D. 2005: Tajemný cyklus biodiverzity. Vesmír, 443 - 443
Moravcová L., Perglová I., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. 2005: Effects of fruit position on fruit mass and seed germination in the alien species Heracleum mantegazzianum (Apiaceae) and the implications for its invasion. Acta Oecologica 28, 1 - 10
Mráz P., Chrtek J. jun., Fehrer J. & Plačková I. 2005: Rare recent natural hybridization in Hieracium s.str. – evidence from morphology, allozymes and chloroplast DNA. Plant Systematics and Evolution 255, 177 - 192
Müllerová J., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. 2005: Aerial photographs as a tool for assessing the regional dynamics of the invasive plant species Heracleum mantegazzianum. Journal of Applied Ecology 42, 1042 - 1053
Münzbergová Z. 2005: Determinants of species rarity: population growth rates of species sharing the same habitat. American Journal of Botany 92, 1987 - 1994
Münzbergová Z. & Ehrlén J. 2005: How best to collect demographic data for PVA models. Journal of Applied Ecology 42, 1115 - 1120
Münzbergová Z. & Herben T. 2005: Seed, dispersal, microsite, habitat and recruitment limitation - identification of terms and concepts in studies of limitations. Oecologia 145, 1 - 8
Münzbergová Z., Křivánek M., Bucharová A., Juklíčková V. & Herben T. 2005: Ramet performance in two tussock plants – Do the tussock-level parameters matter? Flora 200, 275 - 284
Münzbergová Z., Mildén M., Ehrlén J. & Herben T. 2005: Population viability and reintroduction strategies: a spatially explicit landscape-level approach. Ecological Applications 15, 1377 - 1386
Navrátil J. & Navrátilová J. 2005: Prostorové změny v rozmístění vegetace v NPR Ruda (CHKO Třeboňsko) za posledních 20 let. In: Svatoňová H. (ed.) Geographicalk aspects of central European space, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 183, 58 - 74
Navrátil J. & Navrátilová J. 2005: The comparison of two methods of monitoring wetland vegetation dynamics. Case study: Central European fen. In: Okruszko T. Jarecka M. & Kosiński K. (ed.) W3M conference for Wetlands: monitoring, modelling, management, Abstract book, Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, PL., 38 - 38
Navrátilová J. & Hájek M. 2005: Recording relative water table depth using PVC tape discoloration: advantages and constraints in fens. Applied Vegetation Science 8, 21 - 26
Navrátilová J., Hájek M., Hájková P., Chytrý M., Tichý L. & Knollová I. 2005: Formalized classification of ombrotrophic bog vegetation of the Czech Republic. XVII International Botanical Congrress, Abstract book, Robidruck, Vienna, Austria, 564 - 564
Navrátilová J., Hájek M. & Navrátil J. 2005: PVC tape discoloration method of recording relative water table depth: advantages and constraints in fens. In: Okruszko T. Jarecka M. & Kosiński K. (ed.) W3M conference for Wetlands: monitoring, modelling, management, Abstract book, Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, PL., 44 - 44
Navrátilová J., Husák Š, Adamec L. & Dvořáková K. 2005: Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Sborník z konference: Introdukce a genetické zdroje rostli, Botanické zahrady v novém tisíciletí, 85 - 92
Navrátilová J. & Navrátil J. 2005: Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. Zprávy České Botanické Společnosti 40, 279 - 299