Filtr

   

Publikace
Réblová M. 2006: Molecular systematics of Ceratostomella sensu lato and morphologically similar fungi. Mycologia 98, 68 - 93
Réblová M. 2006: Mutinus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) E. Fisch. 1866 - psivka Ravenelova. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 20 - 21
Réblová M. 2006: Stropharia rugosoannulata Farl. et Murrill 1922 - límcovka vrásčitoprstenná. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 21 - 21
Réblová M., Seifert K.A. & White G.P. 2006: Chaetosphaeria tortuosa, the newly discovered teleomorph of Menispora tortuosa, with a key to known Menispora species. Mycological Research 110, 104 - 109
Rief J., Hořák D., Sesláček O., Riegert J., Pešata M., Hrázský Z., Janeček Š. & Storch D 2006: Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographical isolation? Journal of Biogeography 33, 1959 - 1968
Richardson D. M. & Pyšek P. 2006: Plant invasions: Merging the concepts of species invasiveness and community invasibility. Progress In Physical Geography 30, 409 - 431
Roszková A. & Jankovská V. 2006: The pollen analysis of the chosen Quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše). In: Abstarcts from 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (7 EPPC 2006, 6.-11-September 2006), National Museum Prague, 115 - 115
Rozkošný M., Heteša J. & Marvan P. 2006: Sledování mokřadů v oblasti dolního Podyjí v rámci projektu Morava. Vodní hospodářství 56, 10 - 12
Rybníčková E. & Rybníček K. 2006: Pollen and macroscopic analyses of sediments from two lakes in the High Tatra mountains, Slovakia. Vegetation History and Archaeobotany 15, 345 - 356
Řehounková K. & Prach K. 2006: Spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: role of local site and landscape factors. Journal of Vegetation Science 17, 583 - 590
Říha P. & Mihulka S. 2006: Jak se dělá tělo Hox, Knox, genové duplikace a rozmanitost života. Vesmír 2006/10, 606 - 612
Sádlo J. 2006: Skalnaté enklávy v masivu Stožce a historická dynamika bezlesí na Šumavě. In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační inretpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha., 61 - 76
Sádlo J. 2006: Složitá cesta z Libušína na Budeč a zpátky čili Trvale udržitelná suburbie. Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 184 - 203
Sádlo J. 2006: Stepní otázka a historická interpretace nelesní vegetace suchých biotopů v České republice. Bull.Slov.Bot.Spoločn., Suppl.č.2(14) 14, 117 - 126
Sádlo J. 2006: Agrostis gigantea Roth 1788 - psineček obrovský. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 38 - 39
Sádlo J. 2006: Anethum graveolens L. 1753 - kopr vonný. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 47 - 47
Sádlo J. 2006: Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C. Presl 1819 - ovsík vyvýšený. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 51 - 51
Sádlo J. 2006: Bromus tectorum L. 1753 - sveřep střešní. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 64 - 64
Sádlo J. 2006: Eragrostis minor Host. 1809 - milička menší. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 90 - 91
Sádlo J. 2006: Prunus armeniaca L. 1753 - meruňka obecná. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 148 - 148