Filtr

   

Publikace
Petřík P. 2007: Salix myrsinifolia Salisb. Zprávy České Botanické Společnosti 42, 325 - 325
Petřík P. & Boublík K. 2007: Erechtites hieraciifolia (L.) DC. Zprávy České Botanické Společnosti 42, 292 - 293
Petřík P., Boublík K. & Černý T. 2007: Pros and cons of game impact in the landscape. In: Book of Abstracts, Monitoring the effectiveness of nature conservation 2007, 74 - 74
Petřík P., Bruelheide H., Wild J. & Boublík K. 2007: Grid mapping of flora and its employment. In: Book of Abstracts, 6th workshop of IAVS group for ecoinformatics Surveys of vegetation and floras - new prospects, joint ways 2007, 20 - 20
Petřík P., Černý T. & Kolbek J. 2007: Geranium divaricatum Ehrh. Zprávy České Botanické Společnosti 42, 297 - 298
Petřík P., Košulič M. ml., Košulič M. st., Hédl R., Svoboda M., Hruška J., Zatloukal V., Boublík K. & Poštulka Z. 2007: Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy. In: Podrázský V. (ed.) Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Sborník příspěvků z vědecké konference. Kostelec nad Černými lesy., 65 - 74
Pišút I., Lackovičová A., Guttová A. & Palice Z. 2007: New lichen records from Bukovské vrchy Mts (NE Slovakia). Acta Mycologica 42, 267 - 280
Plachno B.J. & Adamec L. 2007: Differentiation of Utricularia ochroleuca and U. stygia populations in Třeboň basin, Czech Republic, on the basis of quadrifid glands. Carnivorous Plant Newsletter 36, 87 - 95
Plinski M. & Komárek J. 2007: Key for the identification to the genera. In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk,, 150 - 162
Plinski M. & Komárek J. 2007: Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota) (with the english key for the identification to the genus ). – In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 1 - 172
Prach K. 2007: Alluvial meadows under changing management: Their degradation and restoration. In: Okruzsko T. et al. (eds.) Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor and Francis, London., 265 - 271
Prach K., Lepš J., Rejmánek M. 2007: Old field succession in central Europe: local and regional patterns. In: Cramer V. A. and Hobbs R. J. eds., Old fields: Dynamics and restoration of abandoned farmland. p. 180-201. Island Press., 180 - 201
Prach K., Marrs R., Pyšek P. & van Diggelen R. 2007: Manipulation of succession. In: Walker L., Hobbs R. J. & Walker J. (eds.), Linking restoration and ecological succession, p. 121–149, Springer Verlag, Berlin & Heidelberg, 121 - 149
Prach K., Marrs R., Pyšek P., & van Diggelen R. 2007: Manipulation of succession. In: Walker L.R., Walker J., Hobbs R.J. (eds.) Linking Restoration and Succession in Theory and in Practice, Springer, New York etc., 121 - 149
Prach K., Pyšek P. & Jarošík V. 2007: Climate and pH as determinants of vegetation succession in Central-European human-made habitats. Journal of Vegetation Science 18, 701 - 710
Přibyl P. & Cepák V. 2007: Evidence for sexual reproduction and zoospore formation in Botryosphaerella sudetica UTEX 2629, previously assigned to the genus Botryococcus (Chlorophyceae, Chlorophyta). Nova Hedwigia 85, 63 - 71
Püschel D., Rydlová J. & Vosátka M. 2007: Mycorrhiza influences plant community structure in succession on spoil banks. Basic and Applied Ecology 8, 510 - 520
Püschel D., Rydlová J. & Vosátka M. 2007: The development of arbuscular mycorrhiza in two simulated stages of spoil-bank succession. Applied Soil Ecology 35, 363 - 369
Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W. & Ravn H. P. 2007: Ecology and management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). CAB International, Wallingford, UK (vii+324 pp), 1 - 331
Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W. & Ravn. H. P. 2007: Master of all traits: can we successfully fight giant hogweed? In: Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W. & Ravn H. P. (eds), Ecology and management of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum), p. 297–312, CAB International, Wallingford, UK, 297 - 312