Filtr

   

Publikace
Komárek J. & Komárková-Legnerová J. 2007: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 1. Phenotypic diversity of coccoid morphotypes. Nova Hedwigia 84, 65 - 111
Komárek J. & Nedbalová L. 2007: Green cryosestic algae. In: SECKBACH, J. (ed.): Algae and Cyanobacteria in Extreme Emvironments. Springer 2007, 321 - 342
Komárek J. & Zapomělová E. 2007: Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 1. part: coiled types. Fottea (CZech Phycology) 7, 1 - 31
Korelusová J., Kaštovský J. & Komárek J. 2007: Diversity of cyanobacterial genus Synechocystis Sauvageau. - In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida,, 47 - 47
Koukol O. & Kovářová M. 2007: Autecology of Scleroconidioma sphagnicola particularly in Šumava National Park (Czech Republic). Czech Mycology 59, 111 - 123
Krahulec F. 2007: Cévnaté rostliny. Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.), Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, 211 - 221
Krahulec F. 2007: Králický Sněžník. Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (eds.), Botanicky významná území České republiky, 134 - 137
Krahulec F. 2007: Louky. Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.), Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, 315 - 328
Krahulec F. 2007: Strategie ochrany montánních luk: příklad dlouhodobé koncepce v Krkonoších. In: Roudná M., Dotlačil L. et al: Genetické zdroje. Význam, využívání a ochrana. Ministerstvo životního prostředí, Praha., 11 - 18
Krahulec F., Chytrý M. & Härtel H. 2007: Smilkové trávníky a vřesoviště (Calluno-Ulicetea). Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 281 - 319
Krahulec F. & Kaplan Z. 2007: Epipactis – autogamické typy z okruhu E. helleborine. Zprávy České botanické společnosti 42, 286 - 288
Krahulec F. & Nesvadbová J. 2007: Intergeneric hybrid Festuca rubra x Vulpia myuros in the Czech Republic. Preslia 79, 63 - 68
Kron P., Suda J. & Husband B. C 2007: Applications of flow cytometry to evolutionary and population biology. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 38, 847 - 876
Křivánek M., Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. 2007: Cormophyta – vyšší rostliny. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy flóry a fauny České republiky, p. 28–33, Český svaz ochránců přírody, Praha., 28 - 33
Kubásek J., Šantrůček J., Hájek T. 2007: Mechy jsou typické rostliny využívající sluneční mozaiku tančící porostem. Bulletin ČSEBR 7, 47 - 48
Kuneš P., Lučeničová B., Jankovská V., Pokorný P. & Svobodová-Svitavská H. 2007: Using modern pollen spectra from southern Siberia for interpretation of central european landscape and vegetation of the fulland Late Glacial. In: Kalnina L. and Lukševičs E. (eds.) Pollen monitoring programme. Volume of abstracts 6th International meeting 3rd-9th June 2007, Jurmala, Latvia. ISBN 9984-802-60-4, 41 - 44
Kuneš P., Pokorný P. & Jankovská V. 2007: Post-glacial vegetation development in sandstone areas of the Czech Republic. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A., Wiliams R. (eds.) Sanstone Landscapes. Academia in collboration with bohemian Switzerland National Park Administration and Royal Botanic Gardens Kew., 244 - 257
Kvíderová J. 2007: Detecting photosynthetic activity of non-motile stages of green flagellates., 53 - 53
Kvíderová J. 2007: Research on snow algae - ecology and taxonomy. http://www.butbn.cas.cz/snow_algae/WWW-SNOW-EN.htm
Kvíderová J. 2007: Výzkum sněžných řas - ekologie a taxonomie. http://www.butbn.cas.cz/snow_algae/WWW-SNOW-CZ.htm