Filtr

   

Publikace
Klee, R. & Houk, V. 2007: Valve ultrastructure studies of Discostella glomerata (BACHMANN) HOUK & KLEE. Diatom Research 22, 89 - 103
Klimešová J. 2007: Černá ovce rodiny (ale které?). Vesmír 86, 574 - 577
Klimešová J. 2007: Root-sprouting in myco-heterotrophic plants: prepackaged symbioses or overcoming meristem limitation? New Phytologist 173, 8 - 10
Klimešová J. 2007: Trifid a popularizace botaniky. Vesmír 86, 522 - 523
Klimešová J. & Klimeš L. 2007: Bud Banks and their role in vegetative regeneration – a literature review and proposal for simple classification and assessment. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8, 115 - 129
Klimešová J., Sosnová M. & Martínková J. 2007: Life-history variation in the short-lived herb Rorippa palustris: effects of germination date and injury timing. Plant Ecology 189, 237 - 246
Kociánová M., Jankovská V. & Štursová H. 2007: Lithalsy a jejich možný výskyt v Krkonoších. In: Roszková A. & Ivanov M. (eds.): Sborník abstrakt 13.Kvartér 2007, Brno, 29.11.2007, 17 - 18
Kočár P., Jankovská V., Starec P. & Huml V. 2007: Paleoetnobotanická analýza novověkého antropogenního sedimentu z Prahy, Melantrichovy ulice čp.465-1. In: Hašek V., Nekuda R., Ruttkay M. (eds.) Ve službách archeologie 2/2007. ISSN 1802-5463 2/07, 26 - 37
Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Maršálek B., Ocelka T., Maršálková E. & Jančula D. 2007: Využití pasivních vzorkovačů pro detekci cyanotoxinů v povrchových vodách. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Vodárenská biologie 2007, 30.-31. ledna 2007, Praha, Česká republika, str. 232 2007, 163 - 166
Koch M.A, Dobeš Ch., Kiefer Ch., Schmickl R., Klimeš L. & Lysak M.A. 2007: Supernetwork identifies multiple events of plastid trnF(GAA) pseudogene evolution in the Brassicaceae. Molecular Biology and Evolution 24, 63 - 73
Kolbek J. 2007: Co tu kdysi rostlo? Vesmír 86, 167 - 167
Kolbek J. & Jarolímek I. 2007: Vegetation of Paektu Mt. alpine tundra and changes of species composition in its ecotone. Linzer biologische Beiträge 39, 707 - 725
Kolbek J., Sádlo J. & Hadinec J. 2007: Pseudofumaria alba- ověřený nebo nový druh pro Českou republiku? Zprávy České botanické společnosti 42, 211 - 219
Komárek J. 2007: Letter to the editor. Phycologia 46, 602 - 603
Komárek J. 2007: Phenotype diversity of the cyanobacterial genus Leptolyngbya in maritime Antarctica. Polish Polar Reseaarch 28(3), 211 - 231
Komárek J. 2007: Heterogeneity of heterocytous cyanobacterial genera. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, 44 - 44
Komárek J. & Hauer T. 2007: Three rare cyanobacterial species in the Podyjí National Park. Thayensia (Znojmo) 7, 75 - 83
Komárek J. & Hauer T. 2007: The on-line databaze of cyanobacteria genera Cyanodb.cz (www.cyanodb.cz) – state in 2007. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida,, 43 - 43
KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J 2007: The genus Aphanothece – combined molecular and cytological taxonomic evaluation. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, 45 - 45
Komárek J. & Komárková-Legnerová J 2007: Several rare freshwater planktic cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America. Hoehnea 34, 49 - 58