Filtr

   

Publikace
Hanspach J., Kühn I., Pyšek P., Boos E. & Klotz S. 2008: Correlates of naturalization and occupancy of introduced orbamentals in Germany. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10, 241 - 250
Härtel H. 2008: Fytogeografický význam středoevropských pískovcových oblastí. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds.), Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, ISBN 978-80-87051-27-6, 26 - 29
Härtel H. 2008: Pflanzengeographische Bedeutung der mitteleuropäischen Sandsteingebiete. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds), Elbsansteingebirge - Geschichte, Austattung und Naturschutz. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 29 - 32
Härtel H. & Bauer P. 2008: Flóra a vegetace. In: Melichar J., Chudý J., Tuma E. & Jarolímek K. (eds.), Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. Šluknov, ISBN 978-80-254-1704-1, 28 - 37
Hauer, T. 2008: Epilithic cyanobacterial flora of Mohelenská hadcová steppe Nature Reserve (western Moravia, Czech Republic) 70 years ago and now. Fottea 8, 129 - 132
Hédl R. & Buřivalová Z. 2008: Alpínská vegetace v karech Popa Ivana. Živa 61, 210 - 213
Hédl R., Kopecký M., Černý T. & Petřík P. 2008: Fine-scale diversity of temperate woods in Bohemian Karst: effects of site history, species pool and topography-related factors. Annual Meeting and AGM: Programme and Abstracts, 32 - 32
Hédl R., Kopecký M., Somodi I., Černý T. & Petřík P. 2008: Construction of a vegetation map derived from topographic predictors of vegetation types: how realistic can it be? Chytrý M. (ed.) (2008): 17th International Workshop European Vegetation Survey - Using phytosociological data to address ecological questions. Abstract and Excursion Guides. Masaryk University, Brno., 51 - 51
Hédl R. & Svátek M. 2008: Biodiverzita lesů našich národních parků: jak naplnit jeden z primárních účelů existence NP v současné situaci. O. Schwarz a P. Štěpánek (eds): Workshop Management lesů v národních parcích České republiky. Sborník rozšířených abstraktů. Správa KRNAP, Vrchlabí. ISBN -., 20 - 23
Hédl R., Svátek M., Volařík D., Dančák M., Abdul Wahab R. & Abdullah Bat M.S. 2008: Tree dynamics of mixed dipterocarp forest in Brunei Darussalam: spatial patterns in relation to site topography. Annual Meeting and AGM: Programme and Abstracts, 62 - 62
Hédl R. & Szabó P. 2008: Historická ekologie: zaměření a perspektivy v České republice. Devetter M., Zemanová K. (2008): Ekologie v 21. století. Zakládající konference České společnosti pro ekologii. Sborník abstraktů. Třeboň., 26 - 26
Hédl R., Wernerová V. & Komárek J. 2008: Forest vegetation of Milovicky Wood under the influence of game preserve: disentangling temporal and spatial evidences. Annual Meeting and AGM: Programme and Abstracts, 57 - 57
Hejda M. & Pyšek P. 2008: Estimating the community-level impact of the riparian alien species Mimulus guttatus by using a replicated BACI field experiment. Neobiota 7, 250 - 257
Henry P., Provan J., Goudet J., Guisan A., Jahodová Š. & Besnard G. 2008: A set of primers for plastid indels and nuclear microsatellites in the invasive plant Heracleum mantegazzianum (Apiaceae) and their transferability to Heracleum sphondylium. Molecular Ecology Resources 8, 161 - 163
Herben T. & Novoplansky A. 2008: Implications of self/non-self discrimination for spatial patterning of clonal plants. Evolutionary Ecology 22, 337 - 350
Hesoun P. & Šumberová K. 2008: Juncus tenageia L. fil. Zprávy České botanické společnosti 43, 290 - 290
Hladil J., Strnad L., Šálek M., Jankovská V., Šimandl P., Schwarz J., Smolík J., Lisá L., Koptíková L., Rohovec J., Böhmová V., Langrová A., Kociánová M., Melichar R. & Adamovič J. 2008: An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source. Bulletin of Geosciences 83, 175 - 206
Hlávková J., Adamovský O. & Kopp R. 2008: Biochemical indices are modulated in fish exposed to cyanobacterial toxins (microcystins). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 56, 255 - 262
Hlávková J., Adamovský O., Oravec M., Bláha L., Mareš J., Kopp R. & Palíková M. 2008: Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb. In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 83 - 89
Hodálová I., Mereďa P., Mártonfi P., Mártonfiová L. & Danihelka J. 2008: Morphological characters useful for the delimitation of taxa within Viola subsect. Viola (Violaceae): A morphometric study from the West Carpathians. Folia Geobotanica 43, 83 - 117