Filtr

   

Publikace
Williamson M., Dehnen-Schmutz K., Kühn I., Hill M., Klotz S., Milbau A., Stout J. & Pyšek P. 2009: The distribution of range sizes of native and alien plants in four European countries and the effects of residence time. Diversity and Distributions 15, 158 - 166
Winter M., Schweiger O., Klotz S., Nentwig W., Andriopoulos P., Arianoutsou M., Basnou C., Delipetrou P., Didžiulis V., Hejda M., Hulme P.E., Lambdon P. W., Pergl J., Pyšek P., Roy D. B. & Kühn I. 2009: Plant extinctions and introductions lead to phylogenetic and taxonomic homogenization of the European flora. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106, 21721 - 21725
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z. 2009: The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data. Preslia 81, 281 - 292
Záveská Drábková L., Kirschner J., Štěpánek J., Záveský L. & Vlček Č. 2009: Analysis of nrDNA polymorphism in closely related diploid sexual, tetraploid sexual and polyploid agamospermous species. Plant Systematics and Evolution 278, 67 - 85, app.1-11
Záveská Drábková L. & Vlček Č. 2009: DNA variation within Juncaceae: Comparison of impact of organelle regions on phylogeny. Plant Systematics and Evolution 278, 169 - 186
Zidarova R., Van de Vijver B., Mataloni G., Kopalová K. & Nedbalová L. 2009: Four new freshwater diatom species (Bacillariophyceae) from Antarctica. Cryptogamie Algologie 30, 295 - 310
Adamec L. 2008: Mineral nutrient relations in the aquatic carnivorous plant Utricularia australis and its investment in carnivory. Fundamental and Applied Limnology 171, 175 - 183
Adamec L. 2008: Respiration of turions and winter apices in aquatic carnivorous plants. Biologia 63, 515 - 520
Adamec L. 2008: Soil fertilization enhances growth of the carnivorous plant Genlisea violacea. Biologia 63, 201 - 203
Adamec L. 2008: Survival of dried turions of aquatic carnivorous plants. Carnivorous Plant Newsletter 37, 52 - 56
Adamec L. 2008: The influence of prey capture on photosynthetic rate in two aquatic carnivorous plant species. Aquatic Botany 89, 66 - 70
Adamec L. & Kučerová A. 2008: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni - nabídka využití v experimentální biologii rostlin. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti 8, 21 - 23
Albrechtová J., Seidl Z., Aitkenhead-Peterson J., Lhotáková Z., Rock B.N., Alexander J.E., Malenovský Z. & McDowell W.H. 2008: Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N? Science of the Total Environment 404, 424 - 432
Alves R. J. V., Kolbek J. & Becker J. 2008: Vascular epiphyte vegetation in rocky savannas of southeastern Brazil. Nordic Journal of Botany 26, 101 - 117
Apostolova I, Petrova A. S., Meshinev T & Danihelka J. 2008: Stipa ucrainica (Poaceae): a recently recognized native species of the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica 14, 257 - 262
Barták, M., Prošek, P., Elster, J., Gloser, J., Láska, K., Hájek, J., Bohuslavová, O. & Marvánek, O. 2008: Czech research activities and ecosystem studies performed in the Northern part of the James Ross Island, Antarctica. The Second International Symposium on Polar Scientific Research ESF Workshop, Publishing House of Romanian Antarctic Foundation,ISSN 1843-469x, 47 - 48
Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. & Štech M. 2008: Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. Preslia 80, 349 - 363
Bastlová D., Květ J., Kubátová B., Trávníček P,. Čurn V. & Suda J. 2008: Variabilita ve fenologii a ploidních hladinách původních a invazních populací kypreje vrbice (Lythrum salicaria) v širším geografickém měřítku. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 103 - 112
Bauer P., Härtel H. & Riebe H. 2008: Ergebnisnutzung der floristischen Kartierung im Elbsandsteingebirge (in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz) in den Jahren 1991-2007. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds), Elbsandsteingebirge - Geschichte, Austattung und Naturschutz. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 91 - 96
Bauer P., Härtel H. & Riebe H. 2008: Využití výsledků mapování květeny Labských pískovců (Českosaského Švýcarska) v letech 1991-2007. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds.), Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, ISBN 978-80-87051-27-6, 82 - 86