Filtr

   

Publikace
Münzbergová Z. & Plačková I. 2010: Seed mass and population characteristics interact to determine performance of Scorzonera hispanica under common garden conditions. Flora 205, 552 - 559
Nedbalová L. & Elster J. 2010: Lakes on James Ross Island: A poorly known centre of Antarctic biodiversity. In: XV. Congresso da Associação Ibérica de Limnologia, 5.–9. July 2010, Ponta Delgada, Açores,, 185 - 185
Němcová Y., Neustupa J., Kvíderová J. & Řezáčová-Škaloudová M. 2010: Morphological plasticity of silica scales of Synura echinulata (Synurophyceae) in crossed gradients of light and temperature - a geometric morphometric approach. Nova Hedwigia, 21 - 32
Nová J. & Danihelka J. 2010: Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. Erica 17, 3 - 32
Novák J. & Prach K. 2010: Artificial sowing of endangered dry grassland species into disused basalt quarries. Flora 205, 179 - 183
Novotná J., Nedbalová L., Kopáček J. & Vrba J. 2010: Cell-specific extracellular phosphatase activity of dinoflagellate populations in acidified mountain lakes. Journal of Phycology 46, 635 - 644
Novotná Z., Maršálek B., Trtílek M. & Rataj T. 2010: On-line kvantifikace sinic v surové vodě. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Vodárenská biologie 2010, Praha, 165 - 170
Oliveira R. S., Boyer L. R., Carvalho M. F., Jeffries P., Vosatka M., Castro P. M. L. & Dodd J. C. 2010: Genetic, phenotypic and functional variation within a Glomus geosporum isolate cultivated with or without the stress of a highly alkaline anthropogenic sediment. Applied Soil Ecology 45, 39 - 48
Oliveira R.S., Franco A.R., Vosátka M. & Castro P.M.L. 2010: Management of nursery practices for efficient ectomycorrhizal fungi application in the production of Quercus ilex. Symbiosis 52, 125 - 131
Oren A. & Komárek J. 2010: Nomenclature of the Cyanobacteria/Cyanophyta – current problems and proposed solutions. The Bulletin of BISMiS 1, 25 - 33
Palice Z. 2010: Nová lichenologická literatura XIX. Bryonora 45, 53 - 63
Panova N., Jankovská V., Antipina T. & Petrova I. 2010: Holocene dynamics of vegetation and bog development in the regions of South Yamal, Polar and pre-polar Urals (Russia). In: Program and Abstracts. 8th European Palaeobotany-Palynology Conference 2010. 6-10 July, Budapest, Hungary., 186 - 186
Pardoe H. S., Giesecke T., Knaap W. O. van der, Svitavská-Svobodová H., Kavavadze E., Panaiotidis S., Gerasimidis A., Pidek I. A., Zimny M., Swieta-Musznicka J., Latalova M., Noryskiewicz A. M., Bozilova E., Tonkov S., Filipova-Marinova M., Leeuwen J. F. N. van & Kalnina L. 2010: Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss samples: examples from a selection of woodlands across Europe. Vegetation History and Archaeobotany 19, 271 - 283
Pecháčková S., Hadincová V., Münzbergová Z., Herben T. & Krahulec F. 2010: Restoration of species-rich, nutrient-limited mountain grassland by mowing and fertilization. Restoration Ecology 18, 166 - 174
Pérez-Ortega S., Spribille S., Palice Z., Elix J. A. & Printzen C. 2010: A molecular phylogeny of the Lecanora varia group, including a new species from western North America. Mycological Progress 9, 523 - 535
Pergl J. & Pyšek P. 2010: Invazní nepůvodní druhy. In: Zedek V., Hošek M., Vavřinová J. & Sukeníková K. (eds) Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 36 - 40
Petřík P. 2010: Mezinárodní rok biodiverzity v ČR - rok jako každý jiný. Akademický bulletin 2010, 10 - 13
Petřík P., Danihelka J., Wild J., Štěpánek J. & Wild J. 2010: Records of vascular plants from the Czech Republic on the web. In: Book of Abstracts, International conference in landscape ecology 2010, 82 - 82
Petřík P., Pergl J. & Wild J. 2010: Recording effort biases the species richness cited in plant distribution atlases. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12, 57 - 65
Phillips M. L., Murray B. R., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Chytrý M. & Kühn I. 2010: Plants species of the Central European flora as aliens in Australia. Preslia 82, 465 - 482