Filtr

   

Publikace
Kirschner J. & Kirschnerová L. 2011: Luzula DC in: Bernardo L., Passalacqua N. G. & Peruzzi L. (eds.) Flora vascolara della Calabria - Prodrome. Informatore Botanico Italiano 43, 253 - 255
Kirschner J. & Kirschnerová L. 2011: Juncus L in: Bernardo L., Passalacqua N. G. & Peruzzi L. (eds.) Flora vascolara della Calabria - Prodrome. Informatore Botanico Italiano 43, 250 - 253
Kirschner J., Kirschnerová L. & Bartish I. 2011: Conservation Status of Two Isolated Populations of Gentiana verna (Gentianaceae) in the Czech Republic: Insights from an Allozyme Analysis. Phyton - Annales Rei Botanicae 51, 177 - 199
Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Dandelions in Central Asia: a revision of Taraxacum section Stenoloba. Preslia 83, 491 - 512
Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Typification of Leontodon taraxacum L. (=Taraxacum officinale F.H.Wigg.) and the generic name Taraxacum: A review and a new typification proposal. Taxon 60, 216 - 220
Kirschnerová L., Moravcová L. & Rauch O. 2011: Dlouhodobé sledování změn populace Gentiana verna v národní přírodní památce Rovná. Příroda 2011, 91 - 114
Klimešová J. 2011: Nevídaní akademikové. Trocha paralel mezi koulí a amoletou. Vesmír 90, 120 - 121
Klimešová J. 2011: Vegetative propagation. In: Simberloff D., Rejmánek M. (eds.) Encyclopedia of invasive introduced species. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 678 - 679
Klimešová J., de Bello F. & Herben T. 2011: Searching for the relevance of clonal and bud bank traits across floras and communities. Folia Geobotanica 46, 109 - 115
Klimešová J., Doležal J., Dvorský M., de Bello F. & Klimeš L. 2011: Clonal Growth Forms in Eastern Ladakh, Western Himalayas: Classification and Habitat Preferences. Folia Geobotanica 46, 191 - 217
Klimešová J., Doležal J. & Sammul M. 2011: Evolutionary and organismic constraints on the relationship between spacer length and environmental conditions in clonal plants. Oikos 120, 1110 - 1120
Klimešová J. & Herben T. 2011: Clonal and Bud Bank Traits Across Floras and Communities. Folia Geobotanica 46, 109 - 302
Klimešová J., Janeček Š., Horník J. & Doležal J. 2011: Effect of the method of assessing and weighting abundance on the interpretation of the relationship between plant clonal traits and meadow management. Preslia 83, 437 - 453
Klimešová J. & Pyšek P. 2011: Current topics in clonal plants research: editorial. Preslia 83, 275 - 279
Kocián J. & Chrtek J. 2011: Hieracium mixtum Froel. s.l. Zprávy České botanické společnosti 46, 116 - 118
Kohout P., Sýkorová Z., Bahram M., Hadincová V., Albrechtová J., Tedersoo L. & Vohník M. 2011: Ericaceous dwarf shrubs affect ectomycorrhizal fungal community of the invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in a pot experiment. Mycorrhiza 21, 403 - 412
Kolbek J. 2011: Doplněk k historii lokality Pulsatilla patens u Krásné Lípy (SZ Čechy). Severočeskou přírodou 42, 57 - 62
Kolbek J. 2011: Květena a vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko - současný stav poznání botanického výzkumu. Bohemia centralis 31, 147 - 182
Kolbek J. 2011: Příspěvek ke květeně širší oblasti Bukovských vrchů. Muzeum a současnost 26, 37 - 42
Kolbek J. 2011: Rostlinná společenstva a vyhodnocení změn v přírodní rezervaci Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. Muzeum a současnost 26, 43 - 54