Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1114. Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 104 - 104
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1115. Scrophularia umbrosa DUMORT. - krtičník křídlatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 104 - 104
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1116. Misopates orontium (L.) RAFIN. - šklebivec přímý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 105 - 105
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1117. Microrrhinum minus (L.) FOURR. - hledíček menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 105 - 105
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1119. Linaria genistifolia (L.) MILL. - lnice kručinkolistá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 106 - 106
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1120. Cymbalaria muralis G., M. et SCH. - zvěšinec zední. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 107 - 107
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1123. Digitalis purpurea L. - náprstník červený. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 108 - 108
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1124. Digitalis grandiflora MILL. - náprstník velkokvětý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 109 - 109
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1127. Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia - rozrazil douškolistý pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 110 - 110
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1128. Veronica arvensis L. - rozrazil rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 111 - 111
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1134. Veronica filiformis SM. - rozrazil nitkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 114 - 114
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1137. Veronica montana L. - rozrazil horský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 115 - 115
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1138. Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 116 - 116
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1143. Melampyrum nemorosum L. - černýš hajný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4 Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 118 - 118
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1144. Melampyrum bohemicum KERNER - černýš český. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 119 - 119
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1145. Melampyrum sylvaticum agg. - černýš lesní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 119 - 119
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1146. Melampyrum pratense L. - černýš luční. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 120 - 120
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1147. Melampyrum arvense L. - černýš rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 120 - 120
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1148. Euphrasia rostkoviana HAYNE - světlík lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 121 - 121
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1153. Odontites vernus (BELLARDI) DUMORT. - zdravínek jarní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 123 - 123