Filtr

   

Publikace
Hájek M., Plesková Z., Syrovátka V., Peterka T., Laburdová J., Kintrová K., Jiroušek M. & Hájek T. 2014: Patterns in moss element concentrations in fens across species, habitats, and regions. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 16, 203 - 218
Hájek M., Poulíčková A., Vašutová M., Syrovátka V., Jiroušek M., Štěpánková J., Opravilová V. & Hájková P. 2014: Small ones and big ones: cross-taxon congruence reflects organism body size in ombrotrophic bogs. Hydrobiologia 726, 95 - 107
Hájek T. 2014: Physiological Ecology of Peatland Bryophytes. In: Hanson D.T. & Rice S.K. (eds.): Photosynthesis in Bryophytes and Early Land Plants, Advances in Photosynthesis and Respiration, Springer Science+Business Media Dordrecht 37, 233 - 252
Hájek T. & Vicherová E. 2014: Desiccation tolerance of Sphagnum revisited: a puzzle resolved. Plant Biology 16, 765 - 773
Hájková P. 2014: Calthion palustris. In: Hegedüšová Vantarová K. & Škodová I. (eds.) Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia, Veda, Bratislava, 272 - 304
Hájková P. 2014: Deschampsion cespitosae. In: Hegedüšová Vantarová K. & Škodová I. (eds.) Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia, Veda, Bratislava, 314 - 330
Halici M. G., Vondrák J., Demirel R., Ceylan A. & Candan M. 2014: Teloschistaceae (lichenized Ascomycetes) in Turkey II. - Some poorly known taxa. Supported by molecular data. Nova Hedwigia 98, 449 - 458
Hamilton P., De Haan M., Kopalová K., Zidarova R. & Van de Vijver B. 2014: An evaluation of selected Neidium species from the Antarctic Region. Diatom Research 29, 27 - 40
Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F. & Urfus T. 2014: Continuous Morphological Variation Correlated with Genome Size Indicates Frequent Introgressive Hybridization among Diphasiastrum Species (Lycopodiaceae) in Central Europe. Plos ONE 9, 1 - 13
Hanzl M., Kolář F., Nováková D. & Suda J. 2014: Nonadaptive processes governing early stages of polyploid evolution: Insights from a primary contact zone of a relict serpentine Knautia arvensis (Dipsacacee). American Journal of Botany 111, 935 - 945
Hauer T., Bohunická M., Johansen J.R., Mareš J. & Berrendero-Gomez E. 2014: Reassessment of the cyanobacterial family Microchaetaceae and establishment of new families Tolypothrichaceae and Godleyaceae. Journal of Phycology 50, 1089 - 1100
Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 1. Mizející divočina. Živa 62, 19 - 22
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Cardamine chelidonia L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 265 - 266
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Gentiana asclepiadea L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 268 - 268
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Lunaria rediviva L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 271 - 272
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Moneses uniflora (L.) A. Gray. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 272 - 272
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Stachys alpina L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 273 - 274
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Thesium alpinum L. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 274 - 274
Hédl R., Svátek M. & Dančák M. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 2. Vysoká biodiverzita: její projevy a příčiny. Živa 62, 68 - 72
Hentschke G.S. & Komárek J. 2014: Scytonema santannae, a new morphospecies of cyanobacteria from the Brazilian rainforest, southeastern Brazil. Brasilian Journal of Botany 37, 293 - 298