Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku.
Bárnet M., Pluhař P., Mráz J., Frantík T., Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S. & Vosátka M.: Peletizované osivo máku.
Bárnet M., Pluhař P., Mráz J., Frantík T., Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C.S. & Vosátka M.: Peletizované osivo řepky.
Hanika J., Šabata S., Rousková M., Šolcová O., Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt S. C., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M.: Funkční vzorek rostlinného biostimulantu V040 (V273).
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas.
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. BÚ AV ČR
Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. 206: Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". Práce a stucie 13, 127 - 132
Čuda J., Skálová H., Pyšek P. 2020: Spread of Impatiens glandulifera from riparian habitats to forests and its associated impacts: insights from a new invasion. Weed Research 60, 8 - 15
Sekerka P., Caspers Z. , Macháčková M. , Papoušková L. & Koudela M. 2020: Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě. - in: Papoušková L. (ed) Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin., 47 - 53
Adamec L. 2019: Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. Živa 67, 70 - 72
Albert Á.-J., Mudrák O., Jongepierová I., Fajmon K., Frei I., Ševčíková M., Klimešová J. & Doležal J. 2019: Grassland restoration on ex-arable land by transfer of brush-harvested propagules and green hay. Agriculture, Ecosystems & Environment 272, 74 - 82
Aldorfová A. & Münzbergová Z. 2019: Conditions of plant cultivation affect the differences in intraspecific plant-soil feedback between invasive and native dominants. Flora 261, 1 - 10
Ali A., Dai D., Akhtar K., Teng M., Yan Z., Urbina-Cardona N., Mullerova J, & Zhou Z. 2019: Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a Pinus massoniana plantation. Global Ecology and Conservation 20, 1 - 15
Altman J. 2019: Kronika v dřevěných kruzích. Příroda 2019, 44 - 51
Ansong M., Pergl J., Essl F., Hejda M., van Kleunen M., Randall R. & Pyšek P. 2019: Naturalized and invasive alien flora of Ghana. Biological Invasions 21, 669 - 683
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M. 2019: Cultivation of Perspective Crop Plants for Biorefining (Chapter 4.1. in BIOREFINING in the 21st Century, Eds. Šolcová O., Hanika J., Topka P.). Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 53 - 55
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M. 2019: Feather Protein Hydrolyzate as Plant Biostimulant (Chapter 5.3. in the Biorefining in the 21st Century, eds. Šolcová O., Hanika J., Topka P.). Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 79 - 80
Belyayev A., Josefiová J., Jandová M., Kalendar R., Krak K. & Mandák B. 2019: Natural History of a Satellite DNA Family: From the Ancestral Genome Component to Species-Specific Sequences, Concerted and Non-Concerted Evolution. International Journal of Molecular Sciences 20, 1 - 16
Bishop J., Kopalová K., Darling J. P., Schulte N. O., Kohler T. J., McMinn A., Spaulding S. A., McKnight D. M. & Van de Vijver B. 2019: Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa 418, 42 - 56
Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J. & Peterka J. 2019: Recentní oživení odstavených ramen dolního toku řeky Blanice. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní Vědy. 2019, 44 - 57