Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas.
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat.
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR
 Singh P., Šnokhousová J., Saraf A., Suradkar A. & Elster J. 2020: Phylogenetic evaluation of the genus Nostoc and description of Nostoc neudorfense sp. nov., from the Czech Republic. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 70, 2740 - 2749
Adamec L. 2020: Biological flora of Central Europe: Utricularia intermedia Hayne, U. ochroleuca R.W. Hartm., U. stygia Thor and U. bremii Heer ex Kölliker. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 44, 1 - 20
Adamec L., Kučerová A. & Janeček Š. 2020: Mineral nutrients, photosynthetic pigments and storage carbohydrates in turions of 21 aquatic plant species. Aquatic Botany 165, 1 - 9
Aldorfová A., Knobová P. & Münzbergová Z. 2020: Plant–soil feedback contributes to predicting plant invasiveness of 68 alien plant species differing in invasive status. Oikos, 1 - 14
Altman J. 2020: Tree-ring-based disturbance reconstruction in interdisciplinary research: Current state and future directions. Dendrochronologia 63, 1 - 13
Altman J., Treydte K., Pejcha V., Cerny T., Petrik P., Srutek M., Song J.S., Trouet V. & Dolezal J. 2020: Tree growth response to recent warming of two endemic species in Northeast Asia. Climatic Change, 1 - 20
Astuti G., Petroni G., Adamec L., Miranda V. F. O. &, Peruzzi L. 2020: DNA barcoding approach fails to discriminate Central European bladderworts (Utricularia, Lentibulariaceae), but provides insights concerning their evolution. Plant Biosystems 154, 326 - 336
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Padyšáková E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Self-compatibility and autonomous selfing of plants in meadow communities. Plant Biology 22, 120 - 128
Belyayev A, Josefiová J, Jandová M, Mahelka V, Krak K, Mandák B 2020: Transposons and satellite DNA: on the origin of the major satellite DNA family in the Chenopodium genome. Mobile DNA 11/2020, 1 - 10
Bhave A., Schulzová V., Mrnka L., Hajšlová J. 2020: Influence of Harvest Date and Postharvest Treatment on Carotenoid and Flavonoid Composition in French Marigold Flowers. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68, 7880 - 7889
Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Kohl G., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2020: Genetic variation in an ephemeral mudflat species: The role of the soil seed bank and dispersal in river and secondary anthropogenic habitats. Ecology and Evolution 10, 3620 - 3635
Brozman O., Kubickova B. Babica P., Laboha P. 2020: Microcystin-LR does not alter cell survival and intracellular signaling in human bronchial epithelial cells. Toxins 12, 165 - 183
Bucharova A. & Krahulec F. 2020: Native seed addition as an effective tool for post-invasive restoration. Basic and Appied Ecology 43, 34 - 41
Čtveráčková L., Jančula D., Raška J., Babica P., Sovadinová I. 2020: Structure-dependent effects of phthalates on intercellular and intracellular communication in liver oval cells. International Journal of Molecular Sciences 21, 6069 - 6089
Čuda J., Skálová H., Pyšek P. 2020: Spread of Impatiens glandulifera from riparian habitats to forests and its associated impacts: insights from a new invasion. Weed Research 60, 8 - 15
Depauw L., Perring M.P., Landuyt D., Maes S.L., Blondeel H., De Lombaerde E., Brūmelis G., Brunet J., Closset‐Kopp D., Czerepko J., Decocq G., den Ouden J., Gawryś R., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Liepiņa I., Macek M., Máliš F., Schmidt W., Smart S.M., Ujházy K., Wulf M. & Verheyen K. 2020: Light availability and land‐use history drive biodiversity and functional changes in forest herb layer communities. Journal of Ecology 108, 1411 - 1425