Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010