Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech

Název: Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech
Řešitelé: Čtvrtlíková Martina (řešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Isoëtes echinospora a I. lacustris jsou v CR kriticky ohrožené glaciální relikty, žijící pouze v silne acidifikovaných jezerech na Šumave. V hlavní oblasti rozšírení v Evrope a S. Americe jsou typickými zástupci vegetace vod s nízkou pufracní kapacitou, která rychle podléhá acidifikaci. Bude detailne vyšetren aktuální stav rostlin, obnova a stárnutí porostu a obnova reprodukce v šumavských i norských jezerech, soucasne budou šetreny biotické (mykorhiza) a abiotické faktory prostredí. Experimentálne bude objasnen vliv Ali a pH na reprodukci.

Zpět na seznam