Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů 2003 - 2005
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005