Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling?
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
grant na BF JčU České Budějovice
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Květena České republiky - svazek 8/2
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
COST E38 Woody roots processes
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Centrum pro výzkum biorafinací