Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
grant na BF JčU České Budějovice
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
COST E38 Woody roots processes
Centrum pro výzkum biorafinací
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám