Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření

Název: Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření
Řešitelé: Zákravský Petr (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Dva druhy kamyšníků – kamyšník polní (Bolboschoenus planiculmis) a kamyšník širokoplodý (B. laticarpus), které byly donedávna zahrnovány do široce pojatého druhu kamyšník přímořský (B. maritimus), se stávají v současné době obtížnými plevely v zemědělských kulturách. Cílem tohoto projektu je - ve spolupráci s VÚRV v Praze Ruzyni - vysvětlit příčiny jejich expanze pokud jde o postup osidlování zemědělské půdy, ekologické vlastnosti zkoumaných druhů a vliv hospodářských postupů a navrhnout ekologicky přijatelný způsob jejich regulace.

Zpět na seznam