Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
GB14-36079G PLADIAS
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
LIFE South Moravia
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů