Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky

Název: Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky
Řešitelé: Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Černý Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Boublík Karel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Projekt řeší aspekty xerotermní vegetace České republiky z pohledu analýzy a syntézy historických a fytocenologických podkladů. Srovnání přírodních poměrů geograficky odlišných celků České kotliny a panonské oblasti Moravy za využití několik desetiletí shromažďovaných dat přinese možnost konfrontace dvou vegetačně odlišných evropských oblastí a ucelený pohled na nejbohatší typ české vegetace.

Zpět na seznam