Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita v centrální části Svalbardu. 2007 - 2010
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
IAA601410709 Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
LA341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010