Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009