Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
23-05465S Soil microbiota and soil resources as drivers of self-limitation and stability in grasslands 2023 - 2025
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
Origin of resistance to desiccation and cryoinjuries in biological soil crust microalgae of High Arctic 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
GA22-00761S Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínky 2022 - 2024
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
Pylový monitoring Šumavy 2022 - 2024
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
Mladí potomci nebo dávní migranti? Kolonizace vesus in situ speciace alopolyploidních apomiktů v evropských vysokohorských ostrovech 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
22-23532S Řeky jako motor rostlinných invazí v africké savaně: časoprostorové propojení úspěšnosti invazí a jejich důsledků 2022 - 2024
Průtoková cytometrie jako efektivní a úsporná metoda pro detekci hybridizace a genetické eroze ohrožených druhů rostlin 2022 - 2024
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2022 - 2022