Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005