Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
DarkDivNet 2019 - 2020
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
Integrace historických záznamů stavu vegetace a půdy (projekt OPŽP: Vegetace krkonošské tundry - minulost, přítomnost a budoucnost) 2019 - 2020
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2019 - 2019
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2019 - 2019
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2019 - 2019
300998 Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2019 - 2019
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2019 - 2019
190120 Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2019 - 2019
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity 2019 - 2019
SAV-18-18 Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2021
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
SAV-18-18 Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2021
LTC18007 Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále 2018 - 2021