Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
120-207219 Monitoring populace Gentiana verna a monitoring podzemních vod v NPP Rovná v roce 2011 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
IAA601410709 Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010