Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
GA206/03/1216 Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny BR Krkonoše. 2003 - 2005
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006