Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce

Název: Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce
Řešitelé: Kirschner Jan (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Rod Taraxacum (Compositae, Lactuceae) patří mezi taxonomicky nejkomplikovanější rody. Rozličné způsoby rozmnožování (v čele s rozšířenou agamospermií), značný počet druhů, polyploidie a hybridita jsou některými zdroji této obtížnosti. Sekce, jakožto kategorie pro skupinu blízce příbuzných druhů, se v rodu Taraxacum ukázala být užitečným taxonomickým nástrojem pro práci s nejrůznějšími typy populačních struktur. Koncepce sekcí, skupin různého původu, jakkoli potřebná, nebyla dosud aplikována zdaleka ve všech oblastech významných druhovou diversitou; navíc obecné znalosti rodu Taraxacum v řadě území zůstávaly donedávna velmi neúplné. Projekt je primárně zaměřen na globální monografické zpracování rodu Taraxacum na úrovni sekce a subsekce (tj. skupin druhů); zpracování bude zahrnovat úplné srovnatelné popisy, soupisy druhů patřících do dané skupiny, údaje o rozšíření, správnou nomenklaturu a biologické charakteristiky.

Zpět na seznam