Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida.

Název: Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida.
Řešitelé: Komárek Jiří (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem projektu je základní výzkum diverzity cyanobakterií na antarktickém ostrově James Ross v souvislosti se založením české antarktické stanice na tomto ostrově a se zahájením biologického programu na této stanici. V roce 2005 byly uskutečněny některé vstupní studie, byla navštívena oblast přímořské Antarktidy v sousedství ostrova (v rámci uruguayské expedice) a byly vyřešeny některé vstupní problémy z taxonomie polárních sinic.

Zpět na seznam