Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Tvorba hadcových biotopů
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
ThiefHunt: In search for plants stealing carbon from fungi
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů
COST - Conserve plants
grant na BF JčU České Budějovice
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....