Příprava návrhu pro hodnocení rizika GMO pro účely zákona o GMO a včetně modelového řešení u vybraných organismů a vytypování rizikových oblastí

Název: Příprava návrhu pro hodnocení rizika GMO pro účely zákona o GMO a včetně modelového řešení u vybraných organismů a vytypování rizikových oblastí
Řešitelé: Krahulec František (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MZe ČR
Řešeno od: 2001
Řešeno do: 2002
Shrnutí: česky Zákon o nakládání s GMO 153/2000 Sb. a mezinárodní závazky ČR ukládají vyhodnocovat možná rizika související s uvolňováním GMO do prostředí a do oběhu. Cílem projektu je provést modelové pokusy s několika vybranými plodinami a zhodnotit míru rizika, které může nastat při uvolnění jejich GM formy do prostředí. Současně bude na vybraných lokalitách sledován výskyt plevelů křížitelných s druhy, které potenciálně mohou být jako GM uvedeny do prostředí a to včetně nově introdukovaných druhů. Na základě těchto poznatků, výsledků zahraničních pracovišť a legislativy ČR a EU bude vypracován návrh odhadu rizika pro vybrané plodiny a návrh způsobu monitorování možných rizik pro agro-ekosystémy.

Zpět na seznam