Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
20-10019S Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin 2020 - 2022
GA20-08900S Restoration of species rich grasslands: Do we miss intraspecific variability in our understanding to community assembly? 2020 - 2022
GA20-14840S Labyrint životních forem: přehodnocení evoluční historie, sekundárních metabolitových znaků a rozšíření nedostatečně známé čeledi Chaetosphaeriaceae 2020 - 2022
20-08900S 2020 - 2022
20-00871S Adaptivní mezigenerační plasticita v odpovědi na nové klimatické podmínky: od jednotlivců ke komunitám, od sexuálů k asexuálům 2020 - 2022
20-08900S Obnova druhově bohatých luk: Chybí k pochopení procesů formování společenstev vnitrodruhová variabilita? 2020 - 2022
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, Zakázka: Dodávka aktuálních fytocenologických záznamů krkonošské tundry pro vybraný soubor historických záznamů 2020 - 2021
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, Zakázka: Dodávka aktuálních fytocenologických záznamů krkonošské tundry pro vybraný soubor historických záznamů 2020 - 2021
Zpracování akčních plánů pro způsoby šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2020 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2020 - 2020
Biotické poškození jaderné elektrárny Temelín 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
Vyhodnocení vlivů klimatu na společenstva rhizosférních hub 2020 - 2020
PPK-496a/31/18-19-20, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2020 - 2020
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo