Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023
L200052202 Inovativní přístupy k bioindikaci 2022 - 2023
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2022 - 2022
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2022 - 2022
PRVA-2022-044 Digitalizace herbářových položek Oddělení biologie CBG I. Infrastruktura 2022 - 2022
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024