Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
KJB600050706 Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
GA206/07/0059 Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu 2007 - 2009
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
GA206/07/0059 Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech 2007 - 2009
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009