Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu.

Název: Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu.
Řešitelé: Mareš Jan (řešitel)
Caisová Lenka (řešitel)
Elster Josef (řešitel)
Komárek Jiří (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA206/09/0697
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Hlavním cílem projektu je objasnit taxonomii polymorfní rodů Chaetophora, Draparnaldia, Klebsormidium a Stigeoclonium na obecné a subgenerické úrovni. První důraz bude kladen na morfologické variace druhů jak z přírodních stanovišť, stejně jako z kultur.

Zpět na seznam