Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
INTERREG - 99,GA16-18316S,INTERREG - 99 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. 2017 - 2019
749774 Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy 2017 - 2019
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
GA17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2017 - 2017
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druhy 2017 - 2017
PPK-469a/31/17 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2017 - 2017
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021