Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
200603MŠMT - LTAUSA17166 Role společenstev houbových symbiontů v kořenech v odpovědi rostlin na klimatické změny 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
PPK-469a/31/17 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2017 - 2017
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druhy 2017 - 2017
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2017 - 2017
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (NAKI) 2016 - 2020