Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody

Název: Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody
Řešitelé: Malíček Jiří (řešitel)
Poskytovatel: TA ČR
Číslo: TH02030644
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2020

Zpět na seznam