Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita v centrální části Svalbardu. 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
IAA600050704 Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
GA206/07/0059 Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009