Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Taxonomická revize Diatom Types z Van Heurckovy Sbírky. 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
KJB601630808 Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
Projekt EU - CAREX (koordinace výzkumu života v extrémním prostředí) 2008 - 2010