Koexistence nativních a inokulovaných arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech hostitelských rostlin

Název: Koexistence nativních a inokulovaných arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech hostitelských rostlin
Řešitelé: Vosátka Miroslav (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA526/09/0838
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Cílem projektu je kvantitativně popsat koexistenci inokulovaných a nativních arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech rostlin. Téma bude studováno v přesně definovaných modelových podmínkách mikrokosmových pokusů. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů a izolátů hub bude použita metoda kvantitativní real-time PCR se specifickými primer. Výsledky projektu přispějí ke znalostem o rozvoji společenstev arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech rostlin a naznačí jak úspěšně provádět inokulace AM houbami.

Zpět na seznam