Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace

Název: Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace
Řešitelé: Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/09/1126
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Hybridizace je z evolučního hlediska považována za významný jev, jehož výsledkem mohou být evoluční novinky, které hrají významnou úlohu při speciaci. V tomto projektu se zaměřujeme zejména na mezidruhovou hybridizaci, která může za určitých okolností vést ke vzniku stabilizovaných introgresantů a homoploidních nebo allopolyploidních hybridních taxonů. Projekt řeší hypotézy vzniku a vývoje vybraných modelových druhů v rámci několika skupin organismů (tj. Chenopodium, Elytrigia, Allium, Taraxacum, Hieracium, Potamogeton) pomocí metody in situ hybridizace. Jelikož tyto modelové organismy byly již dříve studovány pomocí jiných přístupů a metod, byly navrženy rozličné hypotézy ohledně jejich vzniku. Metoda in situ hybridizace představuje unikátní nástroj pro studium fyzické lokalizace genů, včetně detekce cizorodého genetického materiálu v rámci studovaných genomů. Zavedení této metody umožní ověřit stávající hypotézy o vzniku studovaných taxonů, ale také významně napomůže prohloubit naše znalosti o vzniku a vývoji studovaných polyploidních komplexů.

Zpět na seznam