Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA 206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/1411 Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť 1999 - 2001
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
GB14-36079G PLADIAS
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST E38 Woody roots processes
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling?
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Květena České republiky - svazek 8/2
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States