Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ.

Název: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ.
Řešitelé: Čtvrtlíková Martina (spoluřešitel)
Lukavský Jaromír (spoluřešitel)
Kvíderová Jana (spoluřešitel)
Husák Štěpán (spoluřešitel)
Adamec Lubomír (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: 206/04/0967
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006

Zpět na seznam