Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti.

Název: Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti.
Řešitelé: Komárek Jiří (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: AV ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Spoluúčast na studiu mikroflory a cyanobakteriálních společenstev alkalických mokřadů střední Ameriky v návaznosti na americký projekt NSF zaměřený na biologii parazitického hmyzu. Do této spolupráce je z naší strany zahrnut sběr přírodního materiálu, izolace kmenů a účast na kombinovaném, fenotypovém a molekulárním vyhodnocení diverzity cyanobakterií. V roce 2005 se uskutečnila expedice do Nicaraguy a jsou dokončovány práce na třech rukopisech z této problematiky.

Zpět na seznam