Project Detail

Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti.

Name: Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti.
Researchers: Komárek Jiří (member of of research group)
Provider: AV ČR
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Spoluúčast na studiu mikroflory a cyanobakteriálních společenstev alkalických mokřadů střední Ameriky v návaznosti na americký projekt NSF zaměřený na biologii parazitického hmyzu. Do této spolupráce je z naší strany zahrnut sběr přírodního materiálu, izolace kmenů a účast na kombinovaném, fenotypovém a molekulárním vyhodnocení diverzity cyanobakterií. V roce 2005 se uskutečnila expedice do Nicaraguy a jsou dokončovány práce na třech rukopisech z této problematiky.

Back to List