Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy

Název: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Pylové analýzy povrchových vzorků z východního Sajanu.

Zpět na seznam