Project Detail

Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy

Name: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
Researchers: Svitavská Svobodová Helena (member in research team)
Provider: GA AVČR
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Pylové analýzy povrchových vzorků z východního Sajanu.

Back to List